HOME

NASZE USŁUGI

BENEFITY

KREDYTY HIPOTECZNE

KONTAKT
LEADER Financial
We make it easier
CHILD BENEFIT
TAX CREDITS
HOUSING BENEFIT
COUNCIL TAX BENEFIT
MATERNITY ALLOWANCE
SURE START
TAX CREDITS

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu Working Tax Credit oraz Child Tax Credit.

Tax Credits dzieli się na Working Tax Credit oraz Child Tax Credit.

Working Tax Credit to pomoc finansowa dla osób o niskich dochodach i przysługuje zarówno osobom pracującym dla pracodawcy jak i samozatrudnionym. O Working Tax Credit można ubiegać się nawet w przypadku gdy nie posiada się dzieci lub gdy Twoje dziecko przebywa w Polsce. Warunkiem jest ukończenie 25 lat.

Child Tax Credit jest zasiłkiem finansowym dla rodzin lub osób posiadających bądź sprawujących prawną opiekę nad przynajmniej jednym dzieckiem. Kwota zasiłku zależy od liczby posiadanych dzieci i wyliczana jest na bazie dochodu jaki przypada na rodzinę.

PAMIĘTAJ! Możesz sie ubiegać o Child Tax Credit nawet jeśli nie pracujesz!

 

HOMENASZE USŁUGIBENEFITYKREDYTY HIPOTECZNEKONTAKT